0

Політика конфіденційності

aaaa.in.ua - Політика конфіденційності

Сайт здійснює збір певних Персональних даних користувачів.

Цей документ можна роздрукувати для довідки за допомогою команди Print в настройках будь-якого браузера.

Власник і Контролер даних:

NO TABOO (aaaa.in.ua)

Контактна адреса електронної пошти Власника: [email protected], [email protected]

Категорії збирання Даних

Власник не надає список зібраних категорій Персональних даних.

Повні відомості про кожну категорії зібраних Персональних даних наводяться в відповідних розділах цієї політики приватності або в спеціальних пояснювальних текстах, які виводяться на екран перед збором Даних.

Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно, або ж, у разі Даних про використання, їх збір може автоматично здійснювати Сайт при його використанні.

Якщо не вказано інше, всі Дані, які запитує Сайт, є обов'язковими. У разі неподання зазначених Даних Сайт може виявитися не в змозі надавати свої послуги. У тих випадках, коли Сайт прямо вказує на необов'язковість подання певних Даних, Користувачі мають право не повідомляти відповідні Дані без будь-яких наслідків в частині, що стосується доступності або функціонування Сервісу.

Користувачам, які не впевненим в тому, які Персональні дані є обов'язковими, рекомендується зв'язатися з Власником.

Сайт або власники сторонніх сервісів, які задіє Сайт , використовують Файли «Cookie» (або інші засоби відстеження) виключно з метою надання Сервісу, що вимагається Користувачеві, а також будь-яких інших цілей, зазначених в цьому документі, і в Правилах щодо використання фото «Cookie» (якщо такі є).

Користувачі несуть відповідальність за будь-які Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, отримані, опубліковані або передані через цей Сайт, і підтверджують, що ними отримано згоду відповідного третьої особи на надання Даних Власнику.

Метод і місце обробки Даних

Методи обробки

Власник приймає адекватні заходи безпеки для запобігання несанкціонованого доступу до Даних, їх розголошення, зміни або несанкціонованого знищення.

Обробка Даних здійснюється з використанням комп'ютерів і (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) відповідно до організаційними процедурами і методами, суворо пов'язаними з зазначеними цілями. У деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Власника, певним категоріям відповідальних осіб, які беруть участь в роботі цього Сайту (адміністрація, відділ продажів, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як незалежні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв'язку), яким Власник доручає, при необхідності, виконувати функції обробника даних. Оновлюваний перелік зазначених осіб та сторін можна в будь-який час вимагати від Власника.

Правова підстава обробки

Власник може обробляти Персональні дані, які стосуються Користувача, якщо застосований один з нижчезазначених критеріїв:

 • Користувачі дали свою згоду на використання Даних для однієї або декількох конкретних цілей. Примітка: згідно із законодавством деяких юрисдикцій Власнику може бути дозволено обробляти Персональні дані до тих пір, поки Користувач не висловить своє заперечення проти цього ( «відмова»), без необхідності покладатися на згоду або інше іншу правову підставу з числа нижчеперелічених. Разом з тим вищевказане не застосовується, коли обробка Персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних;
 • надання Даних необхідно для виконання угоди з Користувачем і (або) будь-яких попередніх укладення договору зобов'язань;
 • обробка необхідна для виконання встановленої законом обов'язка, що покладений на Власника;
 • обробка пов'язана з тим чи іншим завданням, яке здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на Власника;
 • обробка необхідна в цілях забезпечення законних інтересів Власника або третьої сторони.

У будь-якому випадку Власник охоче допоможе прояснити конкретну правову підставу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних, передбаченою законом або договором, або вимогою, необхідним для укладення договору.

Місце

Дані обробляються в операційних офісах Власника і в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що займаються їх обробкою.

Залежно від місцезнаходження Користувача передача даних може передбачати передачу Даних Користувача в ту чи іншу країну за межами його власної країни. За більш детальною інформацією про місце обробки таких переданих Даних Користувачі можуть звернутися до розділу, який містить докладні відомості про обробку Персональних даних.

Користувачі також мають право ознайомитися з правовою підставою передачі Даних в ту чи іншу країну, що не входить до Європейського союзу, або в будь-яку міжнародну організацію, регульовану публічним міжнародним правом або створену двома або більше країнами, таку як ООН, а також із заходами безпеки, прийнятими власником для захисту їх Даних.

Якщо така передача здійснюється, Користувачі можуть отримати додаткову інформацію, ознайомившись з відповідними розділами цього документа, або запросити її у Власника, скориставшись інформацією, представленою в розділі з контактними даними.

Термін зберігання

Персональні дані повинні оброблятися і зберігатися до тих пір, поки вони потрібні для тих цілей, для яких вони були зібрані.

Таким чином:

 • Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору між Власником та Користувачем, зберігаються до тих пір, поки такий договір не буде виконаний в повному обсязі.
 • Персональні дані, зібрані з метою забезпечення законних інтересів Власника, зберігаються до тих пір, поки вони необхідні для здійснення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про законні інтереси, що переслідуються Власником, в відповідних розділах цього документа, або звернувшись до Власника.
 • Власнику може бути дозволено зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу в тому випадку, якщо Користувач дав згоду на таку обробку, до тих пір, поки така згода не буде відкликана. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо це потрібно для виконання встановлених законом обов'язків, або за розпорядженням того чи іншого органу влади.

Після закінчення терміну зберігання Персональні дані видаляються. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення і право на перенесення даних не можуть бути реалізовані після закінчення терміну зберігання.

Цілі обробки

Збір Даних, що стосуються Користувача, здійснюється для того, щоб дати Власнику можливість надавати Сервіс, дотримуватися вимог законодавства, реагувати на запити правоохоронних органів, захищати свої права та інтереси (або права і інтереси користувачів або третіх сторін), виявляти будь-які злочинні або шахрайські дії, а також в наступних цілях: Доступ до облікових записів в сторонніх сервісах.

Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про Персональні дані, що використовуються для досягнення кожної цілі, в розділі «Детальна інформація про обробку Персональних даних».

Детальна інформація про обробку Персональних даних

Персональні дані збираються в таких цілях і за допомогою наступних сервісів:

 • Доступ до облікових записів в сторонніх сервісах
 • права користувачів
 • Користувачі можуть здійснювати певні права щодо своїх Даних, оброблюваних Власником.

Зокрема, Користувачі мають право здійснити наступні дії:

 • Відкликати свою згоду в будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх Персональних даних.
 • Заперечити проти обробки своїх даних. Користувачі мають право заперечити проти обробки своїх Даних, якщо обробка здійснюється на будь-якому правовому підставі крім їх згоди. Більш детальна інформація з цього питання наведена у відповідному розділі нижче.
 • Отримати доступ до своїх Даним. Користувачі мають право дізнатися, обробляються дані Власником, отримати інформацію про певні аспекти обробки і отримати копію оброблюваних Даних.
 • Перевірити Дані і зажадати виправлення. Користувачі мають право перевірити точність своїх Даних і попросити їх оновити або виправити.
 • Обмежити обробку своїх Даних. При певних обставинах Користувачі мають право обмежити обробку своїх Даних. В цьому випадку Власник не буде обробляти їх Дані ні в яких цілях, окрім їх зберігання.
 • Вимагати стерти їх Персональні дані або видалити їх іншим чином. При певних обставинах Користувачі мають право домогтися від Власника видалення своїх Даних.

Отримати свої Дані і передати їх іншій контролеру. Користувачі мають право отримати свої Дані вструктурованому, широко використовується і машиночитаемом форматі і, якщо це технічно можливо, безперешкодно передати їх іншій контролеру. Це положення застосовується за умови, що Дані обробляються автоматичними засобами і що їх обробка здійснюється на підставі згоди Користувача або на підставі договору, однією зі сторін якого є Користувач, або на підставі попередніх висновку договору зобов'язань.

Подати жалобу

Користувачі мають право пред'явити претензію до компетентного органу із захисту даних.

Відомості про право на заперечення проти обробки Даних

У тих випадках, коли Персональні дані обробляються в громадських інтересах, при виконанні офіційних повноважень, покладених на Власника, або з метою забезпечення законних інтересів, переслідуваних Власником, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки, представивши в обгрунтування свого заперечення ту чи іншу підставу, пов'язане з їх конкретною ситуацією.

Разом з тим, Користувачі повинні знати, що, в разі обробки їх Персональних даних з метою здійснення прямого маркетингу, Користувачі можуть в будь-який час заперечити проти такої обробки без подання будь-якого обґрунтування. Користувач може дізнатися, обробляє чи Власник Персональні дані в цілях здійснення прямого маркетингу, ознайомившись з відповідними розділами цього документа.

Порядок здійснення зазначених прав

Будь-які запити, що стосуються здійснення прав Користувача, можна направляти Власнику, використовуючи контактні дані, наведені в цьому документі. Ці запити можуть здійснюватися безкоштовно і будуть розглянуті Власником в найкоротший термін, що не перевищує одного місяця.

Додаткова інформація про збір та обробку Даних

Судові позови

Персональні дані Користувача можуть бути використані Власником в судовому процесі або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв'язку з тим, що Сайт або супутні Сервіси використовувалися неналежним чином.

Користувач заявляє про свою поінформованість про те, що Власник може бути змушений повідомити Персональні дані на вимогу органів державної влади.

Додаткова інформація про Персональні дані Користувача

Крім інформації, що міститься в цій політиці приватності, Сайт може надавати за запитом Користувача додаткову і контекстну інформацію, що стосується конкретних Сервісів або збору і обробки Персональних даних.

Системні журнали і технічне обслуговування

З метою забезпечення роботи системи і її технічного обслуговування Сайт і будь-які сторонні сервіси можуть збирати файли, в яких реєструється, як Сайт взаємодіє з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса).

Інформація, відсутня в цих правилах

Додаткові відомості, що стосуються збору або обробки Персональних даних, можна в будь-який час вимагати від Власника. Дивіться контактні дані, зазначені на початку цього документа.

Як обробляються запити «Не відстежувати»

Сайт не підтримує запити «Не відстежувати».

Щоб визначити, чи підтримує той чи інший використовуваний сторонній сервіс запити «Не відстежувати», ознайомтеся з відповідними правилами забезпечення конфіденційності персональних даних.

Внесення змін до цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних

Власник обумовлює за собою право в будь-який час вносити зміни в ці правила забезпечення конфіденційності персональних даних шляхом подання відповідного повідомлення користувачам на даній сторінці і, можливо, всередині даного Сайту - наскільки це можливо з технічної та юридичної точок зору - шляхом подання відповідного повідомлення Користувачам з використанням будь-контактної інформації, доступної Власнику. Наполегливо рекомендується часто перевіряти дану сторінку, звіряючись з датою останньої зміни, зазначеної внизу.

У разі, якщо зміни вплинуть на діяльність з обробки, яка здійснюється на підставі згоди Користувача, Власник повинен повторно отримати згоду від Користувача, якщо це необхідно.